Stephanie Buts

Spelcounselor – Ouder/kind/gezinsbegeleidster

 

“Play is often talked about as if it were a relief from serious learning.
But for children, play is serious learning. Play is really the work of childhood.”
(Rogers)

Contact

Je kan tot juni 2021 een afspraak maken op woensdagnamiddag en -avond en op zaterdag tot 13u in Senses Praktijkhuis Lier.

T: 0487 26 51 90
E: spel.stephanie@gmail.com

Wie ben ik

°1991

Als kind was ik altijd bezig met twee dingen: op ontdekking gaan en zorgen voor de poppen. Op latere leeftijd heeft zich dit vertaald in reizen en geboeid zijn in het werken met jonge kinderen. Na de humaniora behaalde ik mijn masterdiploma in de Criminologische Wetenschappen aan de KU Leuven en heb mijn kennis en vaardigheden nog verder uitgebreid met een diploma Sociaal Werk.

Meer dan twee jaar ben ik gezinsbegeleidster geweest binnen de crisisjeugdhulp. Ik kwam intensief aan huis bij gezinnen met kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar die zich in een crisissituatie bevonden. Doorheen deze jaren merkte ik dat ik het liefst met jongere kinderen en hun gezin aan de slag ga. Ik maakte de overstap naar gezinsbegeleiding vanuit CKG Koraal. Reeds twee jaar doe ik langdurige begeleidingen bij gezinnen die vragen hebben of moeilijkheden ervaren in de opvoeding of zorg van hun kind(eren). Sinds kort werk ik ook als procesbegeleidster en help ik mensen te focussen op hun eigen krachten en begeleid ik ze in het zoeken en verstevigen van een netwerk van mensen rondom hen.

Ieder mens, jong of oud, heeft zijn eigen rugzak. Deze rugzak kan groot of klein zijn en bevat fijne herinneringen en leuke ervaringen. Soms kunnen er ook heftige emoties en gebeurtenissen inzitten die te zwaar worden om de rugzak alleen te dragen. Volwassenen praten vaak sneller over wat hen bezighoudt, en toch is dit niet steeds makkelijk. Hoe lastig kan het dan zijn voor kinderen om te vertellen wat er scheelt? Zeker wanneer ze nog niet alle woorden of betekenissen even goed kennen? Ik wou mij hierin verder verdiepen zodat ik kinderen en hun ouders kan helpen om de rugzak samen te dragen. In juni rond ik dan ook mijn bijkomende opleiding als client-centered spelcounselor af. Waar volwassenen over praten, daar spelen kinderen over. Als spelcounselor ondersteun ik het kind in zijn eigen taal, met name het spel.

Voor wie

Spelcounseling is een laagdrempelige psychologische begeleiding waarin het kind centraal staat. Het is geschikt voor kinderen van gemiddeld 3 tot 12 jaar. Spel is de meest vertrouwde en natuurlijke manier voor kinderen om te communiceren over wat hen dwars zit.

Kinderen kunnen bij mij terecht voor een waaier aan moeilijkheden en klachten, zoals:

-Moeite met het zich kunnen uiten en/of omgaan met gevoelens

-Weinig zelfvertrouwen & laag zelfbeeld

-Nachtmerries en angsten

-Moeilijke omgang met leeftijdsgenoten (pesten)

-Gedrags- of agressiemoeilijkheden (druk(ker) gedrag, opstandig, brutaal, prikkelbaar)

-Faalangst, hoogsensitief, stress

-Slaapproblemen of psychosomatische problemen

-Moeilijkheden met echtscheiding en/of een nieuw gezin

-Rouwverwerking en/of trauma (mishandeling)

-Worstelen met een beperking of een diagnose

-…

Tevens ouders en/of andere zorgfiguren voor het kind kunnen bij mij terecht. Samen bekijken we waar jullie op botsen en wat jullie zou helpen om er als ouder(s) terug  te staan. Opvoeding is immers een blijvende zoektocht in het vinden van antwoorden en oplossingen voor telkens nieuwe vragen en uitdagingen.

Werkwijze

Ik nodig de ouders (en het kind) uit op een intake gesprek. Dit is een eerste stap om met elkaar kennis te maken. Er wordt gestart met drie spelsessies om het kind zo goed mogelijk te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Na deze sessies wordt er opnieuw met elkaar samengezeten om te bekijken of en hoe we het spelcounselingstraject verder zetten en aan welke doelstellingen er gewerkt wordt.

De sessies vinden wekelijks of tweewekelijks plaats in de spelkamer. In deze kamer ervaren kinderen de vrijheid om met allerhande speelgoed (poppenhuis, keukentje, kasteel, soldaatjes, verkleedkleren,…) of creatief materiaal (verf, zand, water, klei,…) al spelend hun gevoelens te uiten. De spelcounselor volgt en ondersteunt het kind in het verkrijgen van inzicht in de situatie en het experimenteren met nieuw gedrag.

Gesprekken met de ouders vinden in principe plaats na elke vier of vijf sessies (frequentie is zelf te bepalen). Indien nodig en na overleg met de ouders en/of het kind, kan er samengewerkt worden met de school/CLB/ander hulpverlening.

Tarief

Een gesprek of sessie duurt 50 à 60 minuten en kost €50. Er wordt liefst ter plaatse betaald. Dit kan cash of met de bancontact-app op je smartphone.

Een afspraak verplaatsen of annuleren kan door minimum 24u op voorhand te verwittigen. Indien er niet tijdig verwittigd wordt, zal de afspraak aangerekend worden.

Afhankelijk van bij welke mutualiteit u aangesloten bent, is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk. Dit kan bekeken worden na het intake gesprek.