Sofie Kooyman

Sofie kinder psycholoog in Lier

 Klinisch kinder- en jongerenpsycholoog

Contact

Ik ben aanwezig in Senses Praktijkhuis Lier op woensdagnamiddag- en avond (van 13u tot 22u) en op zaterdag (van 8u tot 18u). Een afspraak kan gemaakt worden via e-mail of telefoon.

E: sofie.senses@gmail.com
T: 0496/96.79.25

Wie ben ik

In 2014 studeerde ik af als klinisch psycholoog en leraar aan de Universiteit Gent. Sinds mijn afstuderen was ik werkzaam als psycholoog en binnen de onderwijssector.

Momenteel werk ik als schoolpsycholoog in het buitengewoon onderwijs type basisaanbod en type 9.  Hier begeleid ik kinderen van lagere schoolleeftijd met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsproblemen (ADHD, ADD, dyslexie, dyscalculie, ASS, …) alsook kinderen die emotionele of sociale moeilijkheden ervaren.

 

Voor wie

Het goed doen op school, veel vrienden hebben, een hobby of sport uitoefenen, … de dag van vandaag wordt er van kinderen en jongeren erg veel verwacht. Deze verwachtingen kunnen ook moeilijkheden en/of problemen met zich meebrengen gaande van sociale moeilijkheden, gedragsproblemen, lichamelijke klachten, slaapproblemen, faalangst…
Om na te gaan wat er schuilt achter deze problemen kunnen kinderen en jongeren bij mij terecht. 

Doelgroep

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Werkwijze

De eerste afspraak die wordt ingepland is steeds een intakegesprek. Doorheen dit kennismakingsgesprek probeer ik een zo uitgebreid mogelijk beeld te krijgen van de situatie, de klachten en de verwachtingen ten aanzien van de therapie.

Na het intakegesprek volgen de effectieve begeleidingssessies. De frequentie van deze gesprekken wordt steeds onderling afgesproken.

Tarief

Een sessie neemt 50 minuten in beslag en bedraagt 55 euro. Betalingen kunnen gebeuren in cash of met uw smartphone (Payconic of app van uw bank).