Sabine Uytterhoeven

Sabine Utterhoeven Speltherapeut Senses Praktijkhuis Lier

 

Kinder- en Speltherapeut
Pedagogisch begeleider

Contact

Welkom op woensdag en vrijdag in Senses Praktijkhuis te Lier, na afspraak.

T: 0468/03.23.55

E: beleefdt@telenet.be

W: https://uytterhoevensabine.wix.com/beleefdt

Wie ben ik

°1980

Parallel lopend met mijn muzikale opleiding aan het Lemmensinstituut van Leuven en de kunsthumaniora van Antwerpen volgde ik de opleiding tot kinder- en bewegingsanimator aan de Vlaamse trainersschool-Bloso. Muziek, kinderen, psychologie, sport en spel,… allemaal thema’s die me aanspraken. Uiteindelijk koos ik voor het onderwijs. In 2001 studeerde ik af aan de KdG in Antwerpen als kleuteronderwijzeres.

Door mijn praktijkervaring binnen het geïntegreerd onderwijs ontwikkelde ik een breed gedifferentieerde en persoonlijke aanpak. Kinderen met extra zorgbehoeften werden mijn stokpaardje.

Ik word nog steeds door ouders en kinderen hun hulpvragen gedreven om me bij te scholen en mijn talenten in te zetten om groeikansen op maat te creëren. Volgens mij is ‘een kans’ het mooiste cadeau dat je iemand kan schenken.  

Daarom richtte ik in 2015 mijn eigen praktijk ‘Beleefdt’ op. Ik bleef voltijds werken in het onderwijs en vulde mijn vakanties en weekends aan met mijn bijberoep. Zo werk ik al enkele jaren als kinder- en oudercoach, bewegingsinitiator en weerbaarheidstrainer (Rots en Water) in mijn eigen praktijk en in de sporthal van Heist-op-den-Berg. In 2021 behaalde ik mijn diploma pedagogiek aan het volwassenonderwijs in Antwerpen.

Ik volgende doorheen de jaren korte opleidingen rond volgende thema’s:

 • Muziek: Gitaar / Schrijfdans voor kinderen 3-7 jaar
 • Beweging: Kinderyoga / Sherborn / Peutergym / kleuterdans
 • Drama: Poppenspel / SMOG voor kinderen met een taalontwikkelingsproblematiek
 • Beeld: Analytische psychologie van kindertekeningen / schilder- en tekentechnieken / kalligrafie
 • Coaching: Lifecoach / Burn-out coach / HSP coach voor kinderen en volwassenen / weerbaarheidstraining voor kleuters en lagere schoolkinderen

De kracht van mijn begeleiden is mijn persoonlijke en ervaringsgerichte aanpak. Via gesprekken, speelse en creatieve methodieken ga ik samen met ouders en kinderen op pad. Omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen het meest gemotiveerd en betrokken zijn in hun eigen spel. Omdat kinderen van nature een impuls hebben om te handelen en actief aan de slag te gaan, te beleven, is speltherapie in mijn ogen een ideale methodiek die op maat van iedereen kan ingevuld worden. Deze methode schept een positief kader voor kinderen, omdat ze actief kunnen leren en situaties kunnen (her)beleven en zelf situaties kunnen verwerken en inzichten krijgen. Daarom gaan we samen doelgericht handelen, nadenken en werken aan de innerlijke beleving. Wat kinderen moeilijk verwoord krijgen of onbewust meedragen, kan op hun tempo en aan de hand van hun interessegebied naar de oppervlakte komen en planmatig aangepakt worden.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 2 tot 14 jaar en hun ouders … met of zonder beperkingen (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel, …)

 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Hoogsensitiviteit (HSP)
 • ADHD en ADD
 • Psychomotorische stoornissen, dyspraxie, DCD
 • Leerproblemen, studiebegeleiding
 • Dwangstoornis (OCD)
 • Angsten, oa faalangst
 • Rouw
 • Trauma

Aanbod

Pedagogische ondersteuning en opvoedingsbegeleiding is zinvol voor ouders met opvoedingsvragen en -problemen.

Kinder- en Speltherapie is een kwaliteitsvolle en positieve beleving voor ieder kind, omdat het kind via spel oplossingsgericht aan de slag kan gaan.

 • Muziek is een ideaal medium om sociaal gedrag en communicatie te stimuleren bij autisme, jonge en hoog sensitieve kinderen.
 • Drama helpt dan weer bij teruggetrokken, angstig en depressief gedrag. Introverte karakters kunnen op een veilige wijze uit hun schulp leren komen. We kunnen bijvoorbeeld met handpoppen of spiegelspel sociale vaardigheden inoefenen of moeilijke situaties verwerken.
 • Beeld kan op zijn beurt traumaverwerking ondersteunen en innerlijke gevoelens een uitlaatklep geven, maar ook leerproblemen kunnen verholpen worden.
 • Beweging verbetert sombere, lusteloze stemmingen en bevordert de concentratie. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

Weerbaarheidstrainingen zijn zinvol voor kinderen die sterker in hun schoenen willen leren staan. Deze psychofysieke training is wetenschappelijk onderbouwd en bevordert ieders zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Bewegingsopdrachten, ademhalingsoefeningen en concrete vraagstellingen worden gecombineerd om tot leerzame ervaringen te komen.

Werkwijze

Ik werk preventief en oplossingsgericht als pedagogisch begeleider, speltherapeut en weerbaarheidstrainer met het erkende rots en water trainingsprogramma.

Tijdens een intakegesprek maken we kennis met elkaar en bekijken we jullie hulpvragen en verwachtingen. We stellen een doelgericht en haalbaar stappenplan op met de meest aangewezen methodiek. Afhankelijk van de hulpvraag, het opgestelde stappenplan, de leeftijd en de motivatie zal de frequentie van afspraken verschillen.

Speltherapie start met een intakegesprek en 3 observatie- en kennismakingssessies om af te stemmen op de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Nadien vindt er een oudergesprek plaats om een concreet stappenplan op te stellen.

De samenwerking met ouders, maar ook de contacten met andere betrokken partijen zijn vaak ook van groot belang. Mits uw toestemming kan er contact opgenomen worden met de behandelende arts, de school en andere hulpverleners. Een goede samenwerking zorgt mee voor de optimale ontwikkeling van uw kind.

Tarieven

Intakegesprek (+/- 90 min): 75 euro (incl BTW)
Pedagogische begeleiding (60 min): 75 euro (incl BTW)
Speltherapie en training (60 min): 75 euro (incl BTW)

Betalen kan contant of met de bankcontact app.
Enkele mutualiteiten bieden een gedeeltelijke terugbetaling.

Mag ik u vragen om uw afspraak minimaal 24u op voorhand te annuleren? Zo kunnen andere kinderen tijdig geholpen worden. Bij niet tijdig annuleren van uw afspraken zal ik een vergoeding aanrekenen.