Sabine Uytterhoeven

Sabine Utterhoeven Speltherapeut Senses Praktijkhuis Lier

 

Kinder- en Speltherapeut
Pedagogisch begeleider

Contact

Welkom op maandag, woensdag en vrijdag in Senses Praktijkhuis te Lier en op dinsdag in Senses Praktijkhuis Boom, na afspraak.

T: 0468/03.23.55

E: beleefdt@telenet.be

W: https://uytterhoevensabine.wix.com/beleefdt

Wie ben ik

°1980

Parallel lopend met mijn muzikale opleiding aan het Lemmensinstituut van Leuven en de kunsthumaniora van Antwerpen volgde ik de opleiding tot kinder- en bewegingsanimator aan de Vlaamse trainersschool-Bloso. Muziek, kinderen, psychologie, sport en spel,… allemaal thema’s die me aanspraken. Uiteindelijk koos ik voor het onderwijs. In 2001 studeerde ik af aan de KdG in Antwerpen als kleuteronderwijzeres.

Door mijn praktijkervaring binnen het geïntegreerd onderwijs ontwikkelde ik een breed gedifferentieerde en persoonlijke aanpak. Kinderen met extra zorgbehoeften werden mijn stokpaardje.

Ik word nog steeds door ouders en kinderen hun hulpvragen gedreven om me bij te scholen en mijn talenten in te zetten om groeikansen op maat te creëren. Volgens mij is ‘een kans’ het mooiste cadeau dat je iemand kan schenken.

Daarom richtte ik in 2015 mijn eigen praktijk ‘Beleefdt’ op. Ik combineerde voltijds werken in het onderwijs met mijn bijberoep. Zo werkte ik enkele jaren als kinder- en oudercoach, bewegingsinitiator en weerbaarheidstrainer (Rots en Water) in mijn eigen praktijk en in de sporthal van Heist-op-den-Berg. In 2021-2023 behaalde ik de diploma ‘s pedagogiek en creatieve therapie aan het volwassenonderwijs in Antwerpen. Tussentijds werd ik opgeleid tot hartcoherentietrainer (ademhaling). Sinds 1 september 2023 werk ik voltijds bij Senses Praktijkhuis.

Ik volgende doorheen de jaren korte opleidingen rond volgende thema’s:

 • Muziek: Gitaar / Schrijfdans voor kinderen 3-7 jaar
 • Beweging: Kinderyoga / Sherborn / Peutergym / kleuterdans
 • Drama: Poppenspel / SMOG voor kinderen met een taalontwikkelingsproblematiek
 • Beeld: Analytische psychologie van kindertekeningen / schilder- en tekentechnieken / kalligrafie
 • Coaching: Lifecoach / Burn-out coach / HSP coach voor kinderen en volwassenen / weerbaarheidstraining voor kleuters en lagere schoolkinderen

De kracht van mijn begeleiden is mijn persoonlijke en ervaringsgerichte aanpak. Via gesprekken, speelse en creatieve methodieken ga ik samen met ouders en kinderen op pad. Omdat ik ervan overtuigd ben dat kinderen het meest gemotiveerd en betrokken zijn in hun eigen spel. Omdat kinderen van nature een impuls hebben om te handelen en actief aan de slag te gaan, te beleven, is speltherapie in mijn ogen een ideale methodiek die op maat van iedereen kan ingevuld worden. Deze methode schept een positief kader voor kinderen, omdat ze actief kunnen leren en situaties kunnen (her)beleven en zelf situaties kunnen verwerken en inzichten krijgen. Daarom gaan we samen doelgericht handelen, nadenken en werken aan de innerlijke beleving. Wat kinderen moeilijk verwoord krijgen of onbewust meedragen, kan op hun tempo en aan de hand van hun interessegebied naar de oppervlakte komen en planmatig aangepakt worden.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 2 tot 20 jaar en hun ouders … met of zonder beperkingen (motorisch, cognitief, sociaal, emotioneel, …)

 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • Hoogsensitiviteit (HSP)
 • ADHD en ADD
 • Psychomotorische stoornissen, dyspraxie, DCD
 • Leerproblemen, studiebegeleiding
 • Dwangstoornis (OCD)
 • Angsten, oa faalangst
 • Trauma
 • Rouw
 • Stress / chronische hyperventilatie
 • Identiteitscrisis: zelfbeeld / zelfwaardering
 • Sociale vaardigheden: vriendschappen / pesterijen / conflicten / emotieregulatie / zelfbeheersing

Aanbod

Pedagogische ondersteuning en opvoedingsbegeleiding is zinvol voor ouders met opvoedingsvragen en -problemen.

Kinder- en speltherapie  is zinvol voor jonge kinderen en jongeren. Ook kinderen die verbaal nog minder sterk ontwikkeld zijn of het moeilijk vinden om woorden te vinden, kunnen therapie volgen. Door gebruik van verschillende creatieve methodieken gaan we samen via SPEL, BEELD en BEWEGING aan de slag.

 • Speltherapie is een kwaliteitsvolle en positieve beleving voor ieder kind, omdat het kind via spel oplossingsgericht aan de slag kan gaan. Via spel, muziek, drama, beeld, beweging gaan we samen aan de slag om
  • onderliggende problemen op te halen
  • sociale vaardigheden te verbeteren
  • communicatie te stimuleren
  • angst en depressie aan te pakken
  • introverte karakters meer kansen te bieden
  • sociale vaardigheden in te oefenen of moeilijke situaties te verwerken
  • traumaverwerking te ondersteunen en innerlijke gevoelens een uitlaatklep te geven
  • leerproblemen te verhelpen
  • sombere en lusteloze stemmingen en concentratie te verbeteren.

 • Beeldende therapie is zinvol voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en zich verbaal geremd voelen . Deze beeldende methodiek
  • bevordert de communicatie.
  • kan emotieregulatie bevorderen.
  • pakt identiteitscrisis aan.
  • werkt ondersteunend bij traumaverwerking.
  • helpt om rust te vinden en negatieve gedachten om te buigen.
  • maakt kinderen bewust van hun probleem, waardoor ze eenvoudiger tot zelfinzicht kunnen komen.

 • Bewegingstherapie / Weerbaarheidstrainingen zijn zinvol voor kinderen die sterker in hun schoenen willen leren staan.
  • Deze psychofysieke training is wetenschappelijk onderbouwd.
  • bevordert ieders zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
  • Bewegingsopdrachten, rollenspel, ademhalingsoefeningen en concrete vraagstellingen worden gecombineerd om tot leerzame ervaringen te komen.​

 • Ademhalingstherapie / Hartcoherentietraining is zinvol voor ouders en kinderen die kampen met
  • angsten
  • chronische stress
  • parentale burn-out
  • slaap- en eetproblemen

Tarieven

Intakegesprek (+/- 90 min): 95 euro (incl BTW)
Pedagogische begeleiding (55 min): 75 euro (incl BTW)
Therapie en training (55 min): 75 euro (incl BTW)

Betalen kan contant of met de bankcontact app.

Mag ik u vragen om uw afspraak minimaal 24u op voorhand te annuleren? Zo kunnen andere kinderen tijdig geholpen worden. Bij niet tijdig annuleren van uw afspraken zal ik een vergoeding aanrekenen.