Mattias De Coninck

Klinisch neuropsycholoog

Contact

Graag ontvang ik u in Senses Praktijkhuis Mortsel op maandag en donderdag, enkel na afspraak:

T: 0474/12.22.19
E: mattias.de.coninck@cvnp.be;

Wie ben ik

Ik ben werkzaam binnen AZ Klina Geheugenkliniek (Brasschaat) en Hersenletselpraktijk (Gent) /Centrum voor Neuropsychologie.

Als klinisch neuropsycholoog gaat mijn interesse voornamelijk uit naar de rol van onze hersenen op de cognitieve domeinen (aandacht, geheugen, aansturende functies, …), het gedrag en de emoties.

Vanuit de Hersenletselpraktijk en het Centrum voor Neuropsychologie bied ik binnen Senses neuropsychologische zorg op maat (diagnostiek, behandeling en begeleiding) aan voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), en hun directe omgeving, die moeilijkheden ondervinden met de cognitieve, gedragsmatige of emotionele veranderingen ten gevolge van hun letsel. Personen die buiten de traditionele revalidatiemogelijkheden vallen of reeds een revalidatieperiode beëindigd hebben zijn de voornaamste doelgroepen.

Daarnaast kunnen kinderen, jongeren, adolescenten, volwassenen en ouderen ook bij mij terecht voor een intelligentiebepaling, aandachtsonderzoek (ADHD/ADD) of een neuropsychologisch onderzoek bij het vermoeden van een dementie.

Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Lessuis Antwerpen)
Master in de Klinische Psychologie, optie Volwassenen en Biologische psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
Interuniversitaire Postacademische opleiding in de Klinische Neuropsychologie (Katholieke Universiteit Leuven)
Postgraduaat Neuropsychologische counseling (Thomas More Antwerpen)
Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy

Werkwijze

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er in overleg een individueel traject besproken. Een neuropsychologisch onderzoek wordt zo snel mogelijk ingepland.

Neuropsychologische begeleiding en behandeling

Volwassenen en ouderen met een NAH:

 • hersenbloeding of herseninfarct (CVA, beroerte)
 • hersentumor,
 • traumatisch hersenletsel,
 • infectie,
 • zuurstoftekort (hypoxie, anoxie),
 • Multipele Sclerose (MS),
 • dementie,
 • ziekte van Parkinson,
 • ziekte van Huntington,
 • ataxie,

Kunnen bij mij terecht voor:

 • cognitieve moeilijkheden
 • geheugenproblemen (amnesie)
 • vertraagde informatieverwerking (bradyfrenie)
 • aandachtstoornissen
 • ontremming (of problemen in de impulscontrole)
 • beperkt ziekte-inzicht (anosognosie)
 • mentale (en fysieke) vermoeidheidsklachten
 • executieve disfuncties (moeilijkheden met planning, organisatie, probleemoplossend vermogen, abstract redeneren,…)
 • gedragsveranderingen
 • gestoorde emotieregulatie
 • stemmingswisselingen
 • angst
 • depressie / gedrukte stemming
 • verliesverwerking / rouw

Neuropsychologisch onderzoek

 1. Kinderen/Jongeren/Adolescenten
 • Intelligentiebepaling
 • Aandachtsonderzoek
 1. Volwassenen en ouderen
 • Intelligentiebepaling
 • Aandachtsonderzoek
 • Geheugenonderzoek

Tarieven

Eerste intakegesprek: € 70/45 min
Daaropvolgende gesprekken: € 60/45 min

Opstart cognitieve computertraining: eenmalig € 25 

 

Tarieven voor het neuropsychologisch onderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag en worden vooraf meegedeeld.

Betalingswijze: Er kan cash, via Payconiq of Bancontact bepaald worden.

Afhankelijk van uw mutualiteit kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling.

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Een consultatie die minder dan 24uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.