Manon De Maeyer

Manon De Maeyer Klinisch psycholoog Senses Praktijkhuis Mortsel

Klinisch Psycholoog

Contact

Graag ontvang ik u tot november 2022 op maandag in Senses Praktijkhuis Mortsel.

T: 0494 08 96 71

E: manon.senses@gmail.com

Wie ben ik

°1996 

Mijn naam is Manon De Maeyer en ik ben afgestudeerd als Klinisch Psychologe aan de Vrije Universiteit Brussel. Hier koos ik gezins- en opvoedingspsychologie als specialisatie.

Hiervoor heb ik Toegepaste Psychologie gestudeerd aan Thomas More Antwerpen, met als specialisatie school- en pedagogische psychologie. 

Tijdens mijn bachelor Toegepaste Psychologie deed ik stage in een lagere school als zorgcoördinator. Hier kwam ik in aanmerking met gedragsmoeilijkheden en leerde ik veel bij over faalangst en weerbaarheid bij jonge kinderen. Het was een zeer leerrijke stage waar ik heb kunnen groeien als Klinisch Psychologe. 

Mijn masterstage deed ik als thuisbegeleidster bij OLO vzw. Momenteel ga ik hier ook deeltijds aan de slag. Ik begeleid gezinnen met kinderen met (een vermoeden van) gedragsproblemen, emotionele problemen en autisme-spectrumstoornis. Ouder- en kindbegeleidingen worden afgewisseld waarbij ik in de ouderbegeleidingen handicapspecifieke opvoedingsondersteuning verleen en in de kindbegeleidingen rond de kindproblematiek werk. Ik ben ook hier enorm gegroeid. Ik heb veel bijgeleerd over  ADHD, ASS, hechtingsproblematieken en gedragsstoornissen en ben in aanraking gekomen met diverse problemen bij cliënten in hun thuissituatie.  

Erkenningsnummer: 962132267 

Doelgroep

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 5 tot 21 jaar

Thema’s

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 5 tot 21 jaar kunnen bij mij terecht voor:

  • ADHD
  • ASS
  • Stress en angst 
  • Depressieve gevoelens 
  • Zelfverwondend gedrag 
  • Negatief zelfbeeld en onzekerheid 
  • Gedragsmoeilijkheden 
  • Sociale en emotionele moeilijkheden  

Daarnaast kunnen ouders ook bij mij terecht voor opvoedingsondersteuning en vragen rondom de problematiek van jullie kind.

Werkwijze

Ik nodig jullie kind, jongere en/ of jullie als ouders uit voor een kennismakingsgesprek. In dit eerste gesprek proberen we samen in kaart te brengen wat de moeilijkheden, krachten en verwachtingen van de therapie zijn. We kunnen dan samen kijken wat je nodig hebt en of je een therapie wilt starten om hier samen aan te werken. 

Afhankelijk van de vraag kan een volgend gesprek bestaan uit individuele begeleiding of ouderbegeleiding. In de loop van de therapie kan dit zo nodig ook worden afgewisseld. De individuele begeleiding kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van de leeftijd van jullie kind/jongere en de problematiek. De frequentie en de duur van de behandeling zijn afhankelijk van de situatie en de problemen. 

Tarief

Een gesprek duurt 50 à 60 minuten en kost 60 euro. Betaling kan contant of via de bancontact-app.  

Een afspraak kan verplaatst of geannuleerd worden door dit minstens 24 uur van te voren te melden. Indien u dit niet tijdig meldt, wordt het consult in rekening gebracht.

Afhankelijk van de mutualiteit is een gedeeltelijke vergoeding mogelijk.