Liesbet Bonnarens

 Klinisch Psycholoog
Specialisatie Autisme (ASS)

Contact

Graag ontvang ik u op dinsdag in Senses Praktijkhuis Mortsel, enkel na afspraak:

T: 0468 077 087

Wie ben ik

°1983

Ik heb een Masterdiploma klinische psychologie aan de VUB behaald (Magna Cum Laude) in juni 2021 en een postgraduaat Autisme aan de Artevelde Hogeschool (91%) in juni 2022.

Voor de start van mijn studie psychologie ben ik ruim een decennium aan de slag geweest in de private sector. Hierdoor kan ik niet alleen terugvallen op een goede theoretische basis, extra levenservaring en een grote professionele maturiteit, maar ook op een stevige portie analytische en rekenkundige inzichten.

Ik ben erkend klinisch psycholoog bij de Psychologen commissie (N°  832131054) en ik heb een visum van de FOD Volksgezondheid (N° 343246).​

Psychologische screening

Ik richt me tot volwassenen die een screeningsvraag hebben rond autisme of autiforme kenmerken. De screening is vooral handelingsgericht, waarbij er een beeld wordt gevormd rond gedrag, probleemgebieden op sociaal-emotioneel vlak en eventuele uitdagingen op vlak van executief functioneren in het dagelijkse leven. Kortom de screening geeft een beeld van wat er moeilijk loopt.

(De officiële diagnose autisme dient multidisciplinair te gebeuren in samenspraak met een psychiater. De doelstelling van deze screening is nog geen diagnose, maar de resultaten kunnen zeker gebruikt worden in verdere doorverwijzing of om de bestaande therapiedoelen te herbekijken/bijsturen.)

Het standaard screeningspakket voor een volwassene met vermoeden van autisme dat ik aanbied bestaat uit de volgende psychologische tests:

  • AQ (vragenlijst naar gedrag en persoonlijkheid – zelfrapportage)
  • EQ (empathie vragenlijst – zelfrapportage)
  • SRS-A (screening voor autisme spectrum stoornissen – zowel zelfrapportage als informantenbevraging)
  • BRIEF-A (vragenlijst executieve functies – zowel zelfrapportage als informantenbevraging)
  • SCL-90 (multidimensionale symptomen vragenlijst – zelfrapportage)
  • UCL (Coping vragenlijst – zelfrapportage)

De output van deze vragenlijsten (m.u.v. de UCL) die zowel jij als iemand uit je directe omgeving invult, wordt vergeleken met hoe anderen deze ingevuld hebben via de vergelijking met normgroepen. Het doel hiervan is een ‘objectiever’ beeld te creëren van jouw functioneren.

De output van dit screeningspakket geeft daarnaast nog een heleboel informatie op verschillende sub-schalen (deelgebieden). Deze rijkere informatie is nuttig om een beter zicht te krijgen op wat er nu net moeilijk gaat, maar ook op wat er wel goed lukt en welke krachten je kan inzetten in een verdere begeleiding / groei.

Het screeningproces wordt afgestemd op de noden en klachten die je hebt. Deze worden eerst tijdens een kennismakingsfase besproken en zowel het pakket vragenlijsten als het proces kunnen op die moment worden aangepast naar de individuele vraag.

Dit screeningsproces zou er als volgt kunnen uitzien:

  • Kennismakingsfase van 1 tot 3 sessies waarbinnen een klachteninventaris wordt opgemaakt en de verwachtingen rond de screening worden afgetoetst.
  • De screeningsvragenlijsten worden online ingevuld door jou en eventueel iemand uit je omgeving. Je krijgt daarvoor een hyperlink en deelname-code per test, zo kan je de vragenlijst thuis in alle rust invullen. (Het tijdsbestek voor het invullen van de vragenlijst wordt aan het einde van de kennismakingsfase samen afgesproken.)
  • Ik krijg automatisch bericht als je een vragenlijst volledig hebt ingevuld. Daarna kan ik de antwoorden downloaden, scores berekenen en interpreteren t.o.v. de normgroepen. Een output-rapport per vragenlijst wordt opgemaakt.
  • De resultaten worden toegelicht en uitgebreid besproken. Met deze inzichten kunnen er plannen en prioriteiten worden bepaald naar volgende stappen zoals psychologische begeleiding, coaching, doorverwijzing naar formele diagnostiek, enz. Bespreking van resultaten en opmaken van handelingsgerichte plannen kan opnieuw 1 tot 3 sessies duren.

Tarief

Het invullen, berekenen en interpreteren van alle testen in het screeningspakket kost 165€ voor de 8 testen (6 zelfrapportage en 2 informanten). De hyperlinks en codes nodig voor het invullen van de vragenlijsten online worden doorgestuurd van zodra de betaling ontvangen is (dit kan via overschrijving, QR-code of cash).

(Voor het invullen, berekenen en interpreteren van 1 van de vragenlijsten kan een aparte prijs worden afgesproken als de hulpvraag specifieker zou zijn.)

Een output-rapport voor elk van de psychologische testen zit mee vervat in het screeningspakket. Wens je daarnaast nog een formeel verslag van de screening, dan kost dit 50€ (contant te betalen cash of via QR-code).

Een psychologische gesprekssessie van 50 minuten kost 65€ en is contant betaalbaar aan het einde van sessie (cash of via QR-code).

Gelieve mij minstens 48 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Een consultatie die minder dan 48 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.