Liesbet Bonnarens

 Klinisch Psycholoog
Auti-psycholoog

Contact

Graag ontvang ik u tot december 2023 op dinsdag in Senses Praktijkhuis Mortsel, enkel na afspraak:

T: 0468 077 087

Wie ben ik

°1983

Ik heb een Masterdiploma klinische psychologie optie levenslooppsychologie aan de VUB behaald (Magna Cum Laude) in juni 2021. In academiejaar 2021-2022 volg ik een postgraduaat Autisme aan de Artevelde Hogeschool.

Voor de start van mijn studie psychologie ben ik ruim een decennium aan de slag geweest in de private sector. Na een grondige loopbaan heroriëntering ben ik tot de conclusie gekomen dat ik meer ‘human factor’ wou en ben ik begonnen aan de opleiding klinische psychologie met het oog op werken in een praktijk zoals deze. Hierdoor kan ik terugvallen op zowel een stevige theoretische basis, als een flinke portie levenservaring en een grote professionele maturiteit.

Ik ben erkend klinisch psycholoog bij de Psychologen commissie (N°  832131054) en ik heb een visum van de FOD Volksgezondheid (N° 343246).​

 

Doelgroep

(Jong)Volwassenen met burn-out klachten tegen de achtergrond van autisme (ASS), ADHD en/of hoogbegaafdheid (zelf of in de onmiddellijke omgeving)

Thema burn-out

Personen die geconfronteerd worden met neuro-atypisch zijn, lopen een verhoogd risico op stress en stress-klachten. Dit kan veroorzaakt worden omdat het anders-zijn elke dag aanpassingen vereist van zowel de persoon als van de omgeving. Door een, vaak permanente,  verhoogde basis-stress, wordt ook het risico op burn-out groter. Burn-out van de persoon zelf, maar ook partners of ouders lopen een verhoogd risico.

De aanpak van burn-out klachten binnen deze context vereist een aanpak op maat van zowel de persoon als de specificiteit van de begaafdheid, het autisme en/of de ADHD. (Zo verloopt de prikkelverwerking anders en daardoor zijn de voorwaarden om tot basisrust te komen ook typisch anders dan bij neuro-typische personen.)

Zorg rond omgaan met zowel de burn-out klachten als omgaan met de hoogbegaafdheid en/of het autisme/ADHD komen samen aan bod in de begeleiding, want deze zijn in de praktijk niet los te koppelen van elkaar.

Hoe ga ik te werk

Na een kennismakingsfase (van 3 tot 4 sessies) waarbij we je klachten, de omstandigheden en je persoonlijkheid samen in kaart brengen, bespreken we vervolgens samen op welke gebieden je op dit ogenblik het meest vastloopt. Dit leidt tot een plan hoe we de daaropvolgende sessies zullen focussen op wat belangrijk en/of dringend is. Binnen dit plan wordt ook regelmatig een check voorzien om zowel het effect en de vooruitgang van je therapie na te gaan alsook te controleren of we nog steeds de juiste focus leggen. Aangezien dat iedere persoon een uniek verhaal heeft, is er niet één pasklaar antwoord. We zullen samen op weg gaan en zoeken naar wat er voor jou werkt. Jouw therapeutisch proces wordt een verhaal dat jij vorm geeft. Ik heb geen pas klaar antwoord voor je klaar liggen maar ik zal je begeleiden naar het zoeken naar een aanpak op maat.

Ik gebruik technieken uit verschillen therapeutische achtergronden en wordt daarbij intensief gecoacht door mijn supervisor, die mee waakt over de kwaliteit van de therapie. 

 

Tarief

€ 65 voor een consultatie van 50 minuten.

Gelieve mij minstens 48 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Een consultatie die minder dan 48 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.