Kathleen Stessens

Klinisch psycholoog en psychotherapeut

Contact

Ik ontvang jullie graag op maandag in Senses Praktijkhuis Mortsel, enkel na afspraak

t: 0468/56.91.88

e: kathleen.senses@gmail.com

Wie ben ik

°1972

Ik ben in ’95 afgestudeerd als licentiaat in de klinische psychologie, optie volwassenen en ouderen/ontwikkelingspsychologie aan de KU Leuven. Verder heb ik een opleiding tot familietherapeut gevolgd en een post-academische vorming in de psychodiagnostiek.

Sinds mijn afstuderen heb ik in de residentiële geestelijke gezondheidssector gewerkt in verschillende psychiatrische ziekenhuizen, met mensen met diverse psychische problemen en moeilijkheden.

Ik heb een aantal jaren gewerkt op een opname- en behandelafdeling voor mensen met verslavingsproblemen (alcohol, medicatie, drugs en in mindere mate gokverslaving). Sinds 2006 ben ik werkzaam in Multiversum op de afdeling Intermezzo, een opname- en behandelafdeling voor mensen vanaf 60 jaar met uiteenlopende klachten en hulpvragen.

Erkenningsnummer psychologencommissie 722109433

Hoe ga ik te werk?

Tijdens de intake vindt een eerste kennismaking plaats, worden de nodige gegevens verzameld en wordt de hulpvraag verkend.

In eerste instantie vind ik het belangrijk om een goede en open werkrelatie op te bouwen. Dat is tenslotte de basis. Daarna zoeken we samen verder naar mogelijke manieren om met de moeilijkheden/kwetsbaarheid om te gaan. Vaak gaat het om een nieuw of gezonder evenwicht te vinden tussen wat je dient te aanvaarden in het leven en wat je mogelijks kan bijsturen of veranderen.

Ook de context en mogelijke relationele hulpbronnen worden geëxploreerd. We leven uiteindelijk niet alleen en we hoeven het leven ook niet alleen aan te kunnen.

Doorheen de jaren heb ik verschillende opleidingen, workshops en studiedagen gevolgd. Samengevat kan ik stellen dat ik voornamelijk geïnspireerd word door de existentiële therapie, de contextuele hulpverlening en de cognitieve gedragstherapie.

Hoe lang de begeleiding duurt, hangt af van de aard van de problematiek en wat je zelf wil bereiken.

Waarvoor kan je bij mij terecht?

  • uiteenlopende psychische problemen: je slecht in je vel en/of angstig voelen, een teveel ervaren aan stress en spanning, eenzaamheid, moeilijk hechte relaties kunnen aangaan, negatief zelfbeeld, stemmingswisselingen, gevoel vast te zitten, burn-out, psychosomatische klachten, …
  • complexere psychische problemen (m.a.w verschillende problemen samen en/of moeilijkheden die al langer aanslepen), waardoor deze vaak een negatieve invloed hebben op je relaties
  • verslaving (alcohol, medicatie, drugs, …)
  • zinbelevingsvragen
  • verlies en rouw (overlijden, scheiding, ziekte, pensionering, werkloosheid, …)
  • relatieproblemen
  • moeilijkheden in het zoeken naar evenwicht in nieuw samengestelde gezinnen
  • meer uitgesproken expertise in psychische problemen die gepaard gaan met het ouder worden

Doelgroep

adolescenten – volwassenen – ouderen – koppels

Tarief

60 euro voor 50 minuten

Indien een afspraak niet kan doorgaan, graag 24u op voorhand annuleren, zo niet wordt deze volledig in rekening gebracht.