Juttah Vercammen

Annelies_Hiel


Klinisch psycholoog en Integratieve psychotherapeut io
Specifieke Lerarenopleiding
Postgraduaat Autisme

Contact

Graag ontvang ik u tot januari 2024 op woensdag in Senses Praktijkhuis Lier.

T: 0497/39.22.15

E: juttah.senses@gmail.com

Wie ben ik

Ik volgde een masteropleiding Klinische Psychologie aan de UGent. Als stage koos ik voor het werken met jongeren met gedrag- en emotionele moeilijkheden op een middelbare school van het buitengewoon onderwijs. Omdat het werken met kinderen en jongeren mij aanspreekt, volgde ik ook een specifieke lerarenopleiding aan de UA. Verder volgde ik een postgraduaat autisme en een opleiding speltherapie.

Ik startte in september 2020 de vierjarige therapieopleiding integratieve vormgeving aan de educatieve academie te Berchem.

Sinds vorig jaar ben ik werkzaam als zelfstandige psychologe in een multidisciplinair centrum waarbij ik vooral onderzoek en begeleiding doe rond ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD, NLD, …). 

Erkenningsnummer Psychologencommissie 952124791

Thema’s

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 6 tot 25 jaar kunnen bij mij terecht voor verschillende problematieken of moeilijkheden, waaronder:

  • Onzekerheid, laag zelfbeeld, faalangst
  • Stress, angst
  • Depressieve gevoelens
  • Gedragsmoeilijkheden
  • Moeilijkheden gerelateerd aan diagnoses als ASS, ADHD, ADD,..
  • Sociaal-emotionele problemen
  • Moeilijkheden met echtscheiding, nieuw-samengesteld gezin

Werkwijze

De behandeling kan variëren van enkele gesprekken tot een langer contact. Een sessie duurt 50-60 minuten en gaat meestal wekelijks of tweewekelijks door afhankelijk van de noodzaak van de problematiek en de vraag van de cliënt zelf.  Ik nodig je eerst uit op een intake gesprek. Dit is een eerste stap om met elkaar kennis te maken. Hier kan de hulpvraag verder bekeken worden.

Speltherapie: voor lagere schoolkinderen

Spelen is voor jonge kinderen een manier van communiceren. In het spel kunnen kinderen vaak makkelijker hun ervaringen en belevingen tot uiting brengen. Kinderen voelen zich ook veiliger in de ‘net-alsof’-ruimte die hierdoor ontstaat. Al spelend doorwerken kinderen hun problemen en leren ze nieuwe oplossingsvaardigheden kennen, zodat ze stap per stap beter functioneren.

Creatieve en gesprekstherapie: voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Kinderen en jongeren kunnen vaak vertellen hoe hun ervaringen zijn, maar vinden het vaak moeilijk om hun innerlijke beleving onder woorden te brengen. Vaak helpt het hen om al tekenend,  knutselend of door middel van beelden te praten om op die manier bij hun problematiek stil te staan.

Tarief

Een sessie neemt 50-60 minuten in beslag en bedraagt 60 euro. Betalingen kunnen gebeuren in cash of met uw smartphone (Payconic of app van uw bank).

Annuleren kan door minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien men niet tijdig verwittigt, wordt de consultatie aangerekend.

Afhankelijk van de mutualiteit is er voor kinderen en jongeren een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit.