Jozefien Van Hove

Jozefien Van Hove

Klinisch kinder- en jongerenpsycholoog

Contact

Momenteel ben ik langdurig afwezig. Voor afspraken kan je terecht bij mijn collega’s.

T: 0456/25 66 71

E: vanhovejozefien@gmail.com

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 972127113

 

Wie ben ik

Ik ben Jozefien Van Hove en ben afgestudeerd als klinisch kinderpsycholoog aan de Katholieke Universiteit Leuven. Al van jongs af aan heb ik een hart voor kinderen en jongeren.

Mijn masterstage deed ik als psycholoog bij het kinderteam van CGG Vagga in Antwerpen. Hier kreeg ik de kans om ervaring op te doen en te ontdekken hoe het is om als klinisch psycholoog te werken. Ik gaf hier mee therapieën en begeleidingen en voerde diagnostisch onderzoek uit.

Ik volgde een ACT-opleiding (ACT4Kids) aan de ACT-Academie. Naast mijn werk in de praktijk, ben ik ook werkzaam geweest als orthopedagoog/psycholoog in het buitengewoon onderwijs. Momenteel blijf ik me verdiepen in ACT en volg ik bijkomende opleidingen. Daarnaast woon ik geregeld supervisie en intervisies bij.

Doelgroep

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen

Thema’s waarvoor je bij mij terecht kan

  • Omgaan met emoties: angst, woede, verdriet, schaamte, schuldgevoel, …
  • Faalangst, stress
  • Depressieve gevoelens
  • Identiteit
  • Zelfvertrouwen, onzekerheid
  • HSP
  • Gedragsmoeilijkheden

Begeleiding

Ik gebruik de kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan om kinderen en jongeren op zelfstandige basis te begeleiden. Mijn doel is om samen met het kind of de jongere de moeilijkheden en obstakels die ze tegenkomen op hun weg te ontdekken en te zoeken hoe hiermee om te gaan. Zodat de negatieve impact ervan vermindert en ze opnieuw in de richting kunnen gaan van het leven dat zij willen en van wie ze als persoon willen zijn.

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek brengen we alle achtergrondinformatie in kaart, samen met de verwachtingen en doelstellingen. Vervolgens proberen we de moeilijkheden zo goed mogelijk te begrijpen om te zoeken naar de juiste begeleiding en ondersteuning. De inhoud en frequentie van volgende sessies zal afhangen van de aard van moeilijkheden en de leeftijd van het kind of de jongere.

Tarief

€65/sessie van 50 minuten

Afhankelijk van uw mutualiteit kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling.

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.