Joeri Van Buggenhout

Gedragscounselor – Psychodiagnosticus – Psychologisch Consulent

Contact

Graag ontvang ik u in Senses Praktijkhuis Mortsel op donderdag, enkel na afspraak:

T: 0456 06 40 70

E: joeri.senses@gmail.com

Wie ben ik

Bachelor in de toegepaste klinische psychologie (Lessius Antwerpen)

Postgraduaat gedragscounseling (Thomas More Antwerpen)

Lid van Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC) en Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

Naast mijn werk bij Senses Praktijkhuis Mortsel ben ik als psychologisch consulent / psychodiagnosticus en gedragscounselor werkzaam in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg – VAGGA te Antwerpen. Ik heb tevens gewerkt in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel als psychodiagnosticus op een opnamedienst voor volwassenen. Daar deed ik ook ervaring op als psychodiagnosticus en begeleider binnen een dagkliniek voor ouderen. Tijdens mijn bacheloropleiding liep ik stage in het Psychiatrisch Ziekenhuis St.-Alexius in Grimbergen en het Universitair Psychiatrisch Centrum St.-Jozef te Kortenberg.

Aanbod

Ik bied binnen Senses psychologische begeleiding aan voor volwassenen (18-65 jaar). Volwassenen (18-65 jaar) én ouderen (65+) kunnen eveneens terecht voor psychodiagnostiek.

Ik help en ondersteun jou graag bij het aanpakken van en het leren (anders) omgaan met psychische klachten. Ik werk graag rond angst, depressiviteit, problemen op vlak van zelfbeeld en stress(gerelateerde) klachten.

Wat psychodiagnostiek betreft kan u  bij mij terecht voor intelligentie-onderzoek, neuropsychologische diagnostiek en persoonlijkheidsonderzoek. Ook onderzoek naar overige psychische klachten, zoals angst- en stemmingsstoornissen en screeningsonderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) en ADHD behoren tot de mogelijkheden.

 

 

Werkwijze

Mijn aanpak laat zich voornamelijk leiden door een cognitief gedragstherapeutisch kader.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt er een diagnostisch en/of begeleidingstraject opgesteld, waarbij ik me baseer op recente wetenschappelijke inzichten en (klinische) ervaring.

Indien er vraag is naar psychologische begeleiding starten we met een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt er stilgestaan bij klachten of problemen, belangrijke omstandigheden/stressoren en persoonskenmerken. Om een grondige analyse mogelijk te maken, kunnen meerdere gesprekken nodig zijn. Soms kunnen er daarnaast ook andere methodieken gebruikt worden (vb. vragenlijsten, opdrachten, …). Vervolgens wordt er een probleemsamenhang opgesteld, die het ontstaan en de instandhouding van klachten of problemen kan verklaren. Deze geeft vorm aan het plan van aanpak en stuurt mee de begeleiding. Er wordt gestreefd naar voldoende afstemming: we zoeken samen naar wat voor jou werkt.

Voor psychodiagnostiek zijn eveneens meerdere sessies nodig. Als je je specifiek hiervoor aanmeldt, zullen we steeds starten met een kennismakingsgesprek om oa. een grondig beeld te kunnen krijgen van de vraagstelling. Er wordt uitgelegd hoe het diagnostisch traject er precies kan uitzien. Het verloop ervan en welk onderzoek nodig is, is afhankelijk van de vraagstelling. Een diagnostisch traject wordt afgesloten met een bespreking van de resultaten. We bekijken samen wat de verdere mogelijkheden zijn.

De opstart van een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek kan ook als je reeds bij mij in begeleiding bent. De verdere aanpak wordt dan samen met jou bekeken.  

Indien een formele diagnose nodig/wenselijk is, kan er samengewerkt worden met een externe psychiater. 

Tarief

Individuele psychologische begeleiding: €55/60 min.

Psychodiagnostiek: afhankelijk van de vraagstelling. Het kennismakingsgesprek dat eerst plaats vindt, kost eveneens €55/60 min. Tijdens dit gesprek wordt er voor jou een kostenraming gemaakt.

Betalingswijze

Er dient betaald te worden na elke sessie (cash / via app).

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Zo kan er op tijd een andere cliënt verder geholpen worden. Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt in rekening gebracht.