Joeri Van Buggenhout

Gedragscounselor – Psychodiagnosticus – Psychologisch Consulent

Contact

Graag ontvang ik u in Senses Praktijkhuis Mortsel op donderdag, enkel na afspraak:

T: 0456 06 40 70

E: joeri.senses@gmail.com

Wie ben ik

Bachelor in de toegepaste klinische psychologie (Lessius Antwerpen)

Postgraduaat gedragscounseling (Thomas More Antwerpen)

Lid van Beroepsvereniging voor Psychologisch Consulenten (BPC) en Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie (VVGT)

Naast mijn werk bij Senses Praktijkhuis Mortsel ben ik als psychologisch consulent / psychodiagnosticus en gedragscounselor werkzaam in het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg – VAGGA te Antwerpen. Ik heb tevens gewerkt in het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum te Geel als psychodiagnosticus op een opnamedienst voor volwassenen. Daar deed ik ook ervaring op als psychodiagnosticus en begeleider binnen een dagkliniek voor ouderen. Tijdens mijn bacheloropleiding liep ik stage in het Psychiatrisch Ziekenhuis St.-Alexius in Grimbergen en het Universitair Psychiatrisch Centrum St.-Jozef te Kortenberg.

Aanbod

Ik bied binnen Senses psychologische begeleiding aan voor volwassenen (18-65 jaar). Volwassenen (18-65 jaar) én ouderen (65+) kunnen eveneens terecht voor psychodiagnostiek.

Ik help en ondersteun jou graag bij het aanpakken van en het leren (anders) omgaan met psychische klachten. Ik werk graag rond angst, depressiviteit, problemen op vlak van zelfbeeld en stress(gerelateerde) klachten.

Wat psychodiagnostiek betreft kan u  bij mij terecht voor intelligentie-onderzoek, neuropsychologische diagnostiek en persoonlijkheidsonderzoek. Ook onderzoek naar overige psychische klachten, zoals angst- en stemmingsstoornissen en screeningsonderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) en ADHD behoren tot de mogelijkheden.

DiagnoSENS

Volwassenen (18-65j) en ouderen (+65j) kunnen op verwijzing of op eigen initiatief bij mij terecht voor:

  • intelligentie- en neuropsychologisch onderzoek
  • persoonlijkheidsonderzoek
  • onderzoek naar klachten zoals angst en stemmingsproblemen
  • screeningsonderzoek naar autismespectrumstoornis (ASS) en Attention Deficit and HyperactivityDisorder (ADHD)

Verloop

Na aanmelding starten we met een kennismakingsgesprek om een grondig beeld te kunnen krijgen van de vraagstelling. We bekijken op welke vragen u en, indien aanwezig, uw verwijzer een antwoord wil krijgen door middel van het onderzoek. Er wordt uitgelegd hoe het diagnostisch traject er precies kan uitzien. Het verloop ervan en welk onderzoek nodig is, is afhankelijk van de vraagstelling.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden en informatiebronnen. Denk maar aan vragenlijsten, interview(s), opdrachten en testen. Indien aangewezen kan er, mits uw toestemming, iemand uit uw omgeving betrokken worden om bepaalde domeinen verder in kaart te brengen. Ouderfiguren kunnen bijvoorbeeld relevante informatie verschaffen over hoe uw ontwikkeling is verlopen. Daarnaast kan uw verwijzer (therapeut, arts, …) tevens een belangrijke informatiebron zijn.

Een diagnostisch traject wordt afgesloten met een bespreking van de resultaten. We bekijken samen wat de verdere mogelijkheden zijn.

Indien een formele diagnose nodig/wenselijk is, kan er samengewerkt worden met een externe psychiater.

Voor meer informatie over een neuropsychologisch onderzoek verwijs ik naar de bijgevoegde flyer.

Tarief

Kostprijs voor psychodiagnostisch onderzoek is afhankelijk van de vraagstelling. Het kennismakingsgesprek kost €55/60 min. Tijdens dit gesprek wordt er voor jou een kostenraming gemaakt van het verdere onderzoek.

Betalingswijze

Er dient betaald te worden na elke sessie (cash / via app).

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Zo kan er op tijd een andere cliënt verder geholpen worden. Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt in rekening gebracht.