Dr. Jan Pen

Arts Inwendige geneeskunde – Preventieve & Lifestyle geneeskunde

Contact

Consultaties steeds op donderdagvoormiddag en -avond  in Senses Praktijkhuis te Lier , enkel  na afspraak.

T:  0475/37.83.58
E:  jan.pen@skynet.be
W: www.dokterpen.be

Gelieve tijdig te verwittigen als je niet kunt aanwezig zijn of een afspraak wil verplaatsen

Wie ben ik

Ik werk al jaren als specialist inwendige ziekten (maag- en darmziekten)  in het DLO (Diagnosecentrum  Lier en omstreken) en voorheen ook in het H. Hartziekenhuis te Lier . Zeer dikwijls zie ik daarbij patiënten met meer algemene en chronische klachten :  functionele klachten (bijv. in het kader van een burn-out) , chronische vermoeidheid (CVS) en fibromyalgie , voedselintoleranties met chronische buikklachten.

De inwendige geneeskunde is de medische discipline die verantwoordelijk is voor de behandeling van mensen met complexe  en ook chronische aandoeningen , zowel in een ziekenhuissetting , als ook in de ambulante praktijk.  Ze stelt de patiënt centraal  , steunt op wetenschappelijke bewijzen en promoot een holistische benadering . Intense samenwerking met andere disciplines is hierbij onontbeerlijk.

Demografische studies tonen aan dat er een stijgend aantal patiënten is , lijdend aan chronische gezondheidsproblemen  en daarvoor is een geïntegreerde behoefte op vlak van patiëntenzorg noodzakelijk. Het basiselement in de inwendige geneeskunde is dan ook  een holistische , maar ook multidisciplinaire benadering van  patiënten en cliënten.

Een  bijkomende aandacht is voor mij de preventieve en lifestyle geneeskunde.

 Thema’s

  • Algemene inwendige geneeskunde
  • Chronische klachten: CVS, fibromyalgie, auto-immuunziekten
  • Burn-out klachten
  • Functionele en psychosomatische klachten
  • Voedselintoleranties en allergieën
  • Preventieve en lifestyle geneeskunde

Doelgroep

Volwassenen  en adolescenten

Werkwijze

Alle patiënten krijgen in eerste instantie een algemeen klinisch onderzoek met  zo nodig echografie en bijkomende  testen.

Voedselintoleranties worden opgespoord via  ademtesten , voedselallergieën via bloed – en huidtesten

CVS en fibromyalgie worden multidisciplinair ( psychologen, diëtisten, kinesitherapeuten) behandeld. Naast klassieke aanpak , wordt gebruik gemaakt van voedingssupplementen.  Intraveneuse Magnesiumtherapie  wordt aangeboden in Senses praktijkhuis te Lier

Infuustherapie

Voor een uitgebreide uitleg over de mogelijkheden rond infuustherapie klik hier.

Tarief

Ik werk als geconventioneerd arts en respecteer dus de klassieke RIZIV  tarieven

Kortelings zal ik ook starten met de derde betalersregeling , zodat uiteindelijk enkel  het remgeld moet betaald worden.