Inge Van Heukelom

Acupuncturist

Contact

Graag ontvang ik u in Senses Praktijkhuis Lier op donderdag, enkel na afspraak

T: 0495/50.65.12

E: inge.van.heukelom@telenet.be

Wie ben ik

°1967

Na een 3-jarige acupunctuuropleiding met een stage in China ben ik in 2006 afgestudeerd aan het OTCG en sindsdien werkzaam als acupuncturist. Nadien heb ik nog verschillende bijscholingen gevolgd om mijn inzichten te verdiepen.

Tarief

Behandelsessie: 45 euro (50’)

De meeste ziekenfondsen voorzien een terugbetaling van 5 x 10 euro/jaar. Ook hospitalisatieverzekeringen komen regelmatig tussen in de kosten. Hiervoor kan u best even contact opnemen met uw verzekeraar.
Gelieve minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien u de afspraak niet kunt nakomen zodat wachtenden nog verwittigd kunnen worden.

Wat is acupunctuur en hoe werkt het?

Acupunctuur is een oude geneeswijze die al duizenden jaren succesvol in het Oosten wordt toegepast. Deze geneeswijze beschouwt de mens als één geheel. Op deze manier worden verbanden gelegd tussen verschillende klachten. Onze levensenergie of qi circuleert doorheen een ingewikkeld meridianenstelsel dat verbonden is met alle organen en lichaamsfuncties. Meridianen zijn energiekanalen die onderling met elkaar verbonden zijn. Emotionele of fysieke problemen kunnen een onderbreking in het stromen van de energie veroorzaken, waardoor deze stagneert, blokkeert of in de verkeerde richting vloeit. Door het inbrengen van de naalden in bepaalde punten herstelt de acupuncturist de energiedoorstroming in het meridiaanstelsel. Als de naald op de juiste plaats en diepte ingestoken is, ervaart de patiënt het zogenaamde ‘qi-gevoel’.

Doelgroep

Iedereen kan behandeld worden met acupunctuur. De behandeling zal steeds op maat van de patiënt zijn.

Hoe verloopt een consultatie?

Na een intake wordt er naar de tong gekeken en de pols wordt aan beide zijden gevoeld. De tong – en polsdiagnostiek zijn technieken om duidelijkheid te krijgen over het probleem dat zich stelt op energetisch vlak. Hierdoor kan de acupuncturist de punten selecteren die geprikt moeten worden.

Er wordt steeds gebruik gemaakt van fijne steriele naaldjes die, afhankelijk van de klacht, korter (15’) of langer (25’ – 30’) blijven zitten. Ter ondersteuning kunnen verschillende technieken gebruikt worden zoals cupping, moxa, kruiden of voedingsadvies.

Indicaties

Acupunctuur is zinvol bij heel wat klachten. Onderstaande lijst geeft een overzicht van de meest behandelde klachten.

  • Fertiliteitsproblemen, ondersteuning bij IVF en KI
  • Menstruatieproblemen
  • Klachten tijdens de zwangerschap: misselijkheid, stuitligging, voorbereiding op de bevalling
  • Gewricht – en spierpijnen: “frozen  shoulder”, tennis- of golfelleboog, herniapijnen, ..
  • Burn-out, depressie, stress, angsten
  • Migraine
  • Klachten in verband met de menopauze
  • Vermoeidheid
  • Slaapproblemen

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) erkent een aantal indicaties voor acupunctuur. Deze uitgebreide lijst kan u raadplegen op de website van de B.A.F. (Belgian Acupunctors Federation)