Els Mampaey

Els Mampaey Neuropsycholoog Senses Praktijkhuis

Klinisch neuropsycholoog
Neuropsychologisch Onderzoek en Advies (NOA)

 

Contact

Graag ontvang ik u op dinsdag en woensdag in Senses Praktijkhuis Lier, enkel na afspraak:

T: 0475 89 85 13
E: noa@neuropsychologie.be
W: www.neuropsychologie.be

 

Wie ben ik

Master Klinische Psychologie, Interuniversitaire vervolgopleiding Klinische Neuropsychologie
Lid Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie
Erkenningsnummer Psychologencommissie 712106880

Ik ben in 1998 afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Brussel als master in de Klinische Psychologie met een eindwerk en stage binnen het domein van de neuropsychologie.  Nadien specialiseerde ik me verder door het volgen van de tweejarige interuniversitaire vervolgopleiding Klinische Neuropsychologie.

Ik ben sedert 1999 als neuropsycholoog aan de slag, achtereenvolgens in het UZ Gent, het AZ Sint-Jozef Mortsel en in het revalidatiecentrum van het UZ Antwerpen.  Sedert 2005 ben ik ook actief in mijn praktijk NOA.  Van 2007 tot 2015 was ik daarnaast verbonden aan de faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel.  Daar werkte ik aan een onderzoeksproject rond adolescenten met leer- en ontwikkelingsstoornissen.  Ik combineer mijn werk als neuropsycholoog al 18 jaar met een lesopdracht in het secundair onderwijs, mijn andere passie. 

DiagnoSENS

Wanneer er gedacht wordt aan een ontwikkelingsstoornis zoals bijvoorbeeld AD(H)D of ASS wordt er informatie verzameld over de ontwikkeling van jongs af aan.

Het dagelijks functioneren wordt in kaart gebracht met de hulp van een (gestructureerd) interview en vragenlijsten.

Deze informatie kan indien nodig aangevuld worden met een neuropsychologisch testonderzoek om zo tot een volledig beeld te komen.  

In sommige situaties kan een verwijzing naar een (kinder- en jeugd)psychiater nodig zijn om tot een definitieve diagnose te komen.