Eline De Witte

Eline De Witte Kinderpsycholoog Senses Praktijkhuis Mortsel

 Kinderpsycholoog

Contact

U kan bij mij tot juli 2022 terecht op zaterdag, na afspraak.

T: 0489095058

E: eline.senses@gmail.com

Wie ben ik

Ik ben afgestudeerd als master in de klinische psychologie aan de KU Leuven en heb gekozen voor de specialisatie kinderen en jongeren. Tijdens mijn opleiding liep ik stage in de kinder- en jeugdpsychiatrie van het AZ Nikolaas, op de afdeling met kinderen tussen 6 en 12 jaar. Daar deed ik ervaring op met verschillende problematieken bij kinderen, waaronder hechtingsmoeilijkheden en gedragsproblemen. Verder deed ik er ook ouderbegeleiding.

De keuze voor de specialisatie kinderen en jongeren was voor mij vanzelfsprekend omdat ik altijd al zeer graag met kinderen bezig ben geweest, bijvoorbeeld als vrijwilliger op het speelplein. Ik werk graag met kinderen en geef hen de ruimte om zichzelf te kunnen zijn. Daarnaast hecht ik veel belang aan de context waarin een kind opgroeit.

In therapie gaan betekent dat er dingen zullen gaan bewegen. Misschien elkaar beter begrijpen, emoties toelaten, leren loslaten, veranderen…

Erkenningsnummer Psychologencommissie 982131661

 

Doelgroep

Kinderen tot 15 jaar en hun ouders.

Thema’s

  • Gedragsmoeilijkheden;
  • Sociale en emotionele moeilijkheden;
  • Externaliserende stoornissen;
  • Hechtingsmoeilijkheden;
  • Ouderschap;
  • Moeilijkheden bij baby’s: huilbaby’s, aanpassingsmoeilijkheden in de perinatale periode, emotionele moeilijkheden of zorgen rond de geboorte van een kindje…

Werkwijze

We beginnen met een verkennend gesprek waarin ik luister naar de moeilijkheden die er momenteel zijn en de verwachtingen voor therapie. We bekijken samen wat jullie gezin nodig heeft en hoe ik jullie kan verder helpen. De aard en de frequentie van de volgende sessies hangen af van de aard van de moeilijkheden en de leeftijd van het kind.

Individuele therapie is één van de mogelijkheden en dat kan in verschillende vormen. We zoeken samen naar een vorm die werkt. Ik kan in dialoog gaan met kinderen en jongeren over de zorgen waar zij momenteel mee zitten. Voor jonge kinderen is spreken echter vaak geen eenvoudige opgave en dan kan er gespeeld worden. Via bijvoorbeeld tekeningen, verhalen en spel komen dan belangrijke thema’s aan bod. Spel is een manier waarop kinderen indrukken verwerken en waarop zij op een veilige manier kunnen communiceren over de dingen die er gebeuren. Bovendien vinden jonge kinderen het ook nog moeilijk om te zeggen wat er precies in hen omgaat. Spel ondersteunt hen om zichzelf uit te drukken.

Een andere mogelijkheid is ouderbegeleiding. Het ouderschap kan uitdagend zijn. Het brengt vaak veel onzekerheid en twijfels met zich meebrengen over bijvoorbeeld je eigen aanpak of het gedrag van je kind. In ouderbegeleiding kan er over deze gevoelens gesproken worden. Daarnaast kunnen we samen zoeken naar hoe je je kind best kan begrijpen en hoe je tegemoet kan komen aan de gevoelens en behoeftes van het kind.

Wanneer je kindje nog maar net geboren is of nog geboren moet worden, kan je met veel vragen en gemengde gevoelens zitten. De geboorte veroorzaakt immers grote veranderingen in je leven en de aanpassing verloopt niet altijd vlekkeloos. Ook daarover kan gesproken worden.

Tarief

Een kennismakingsgesprek kost €60 voor een sessie van 60 minuten.

Er kan contant worden betaald of via de smartphone. Annuleren kan door minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Indien men niet tijdig verwittigt, wordt de consultatie aangerekend.

Afhankelijk van de mutualiteit is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk door de mutualiteit.