Dorien Blommaert

Dorien Blommaert Neuropsycholoog Senses Praktijkhuis

Klinisch psycholoog optie kinderen en jongeren
Klinisch neuropsycholoog

Contact

Graag ontvang ik u op dinsdag en woensdag in Senses Praktijkhuis Lier, na afspraak.

T: 0473/87.04.57
E: dorien.blommaert@cvnp.be

Wie ben ik

Ik ben Dorien Blommaert, afgestudeerd als klinisch psycholoog optie kinderen en jongeren aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Tijdens deze studie en mede dankzij mijn masterproef ontdekte ik mijn interesse voor neuropsychologie. Ik heb daarom aanvullend een master klinische neuropsychologie afgerond aan de universiteit van Leiden (Nederland).  

Ik ben enorm geïnteresseerd in het ontwikkelende brein en combineer op die manier mijn kennis uit de neuropsychologie met de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Mijn doel is om kinderen en jongeren met ontwikkelingsstoornissen of hersenaandoeningen te onderzoeken en begeleiden. Ik kijk samen met kind en ouders naar waar de krachten en moeilijkheden liggen en probeer te zorgen voor meer duidelijkheid en inzicht hierin. Daarnaast begeleid ik kind en ouders in het omgaan met deze moeilijkheden en zoeken we naar gepaste manieren om hiermee om te gaan. 

Aanbod

Neuropsychologische klachten bij kinderen en jongeren kunnen ontstaan door onder andere epilepsie, niet-aangeboren hersenletsels, extreem vroeggeboorte of neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals ASS of ADHD.

Afhankelijk van de hulpvraag wordt een onderzoek opgestart om de klachten in kaart te brengen. Samen gaan we op zoek naar op welke manier de moeilijkheden het dagelijks leven beïnvloeden. Dit kan naast cognitieve klachten ook leiden tot emotionele of gedragsmatige problemen.

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen bij mij terecht voor psychologische begeleiding om de impact van deze klachten in het dagelijks leven te minimaliseren.

Diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren

  • Intelligentiebepaling en onderzoek naar cognitieve vaardigheden (aandacht, geheugen, executieve functies)
  • Ontwikkelingsonderzoek (onderzoek naar ontwikkelingsproblematieken zoals autismespectrumstoornis (ASS) en aandachts- en hyperactiviteitsstoornis (ADHD))

Tarieven

75 euro/ 60 min intakegesprek

65 euro/ 50 min consultatie

Tarieven voor een neuropsychologisch onderzoek zijn afhankelijk van de hulpvraag en worden vooraf meegedeeld.

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig in rekening gebracht.