Cindy Blijkers

Klinisch psycholoog

Contact

Graag ontvang ik jou tot juni 2022 op afspraak in Senses Praktijkhuis Lier op zaterdag.

T: 0486/489 429

E: cindy.senses@gmail.com

Wie ben ik

┬░1995

Sinds jongs af aan ben ik geboeid door de gevoelens, gewaarwordingen en reacties van anderen. Vanuit deze grote interesse en door mijn eigen levenservaringen, was het voor mij een evidentie om in het middelbaar de richting humane wetenschappen te kiezen en vervolgens psychologie te gaan studeren.

Ik behaalde mijn masterdiploma in de Klinische psychologie aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik heb als student psychologe een aantal maanden ervaring opgedaan in een psychiatrische setting met adolescenten. Mijn stage deed ik in een CGG met (jong)volwassenen, waar ik vervolgens ook een aantal maanden heb gewerkt. Hierbij deed ik ervaring op met (jong)volwassenen met diverse psychologische en psychiatrische problemen.

Erkenningsnummer psychologencommissie: 952125438

Wie kan bij mij terecht?

Ik richt mij tot (jong)volwassenen (vanaf 16 jaar). Je kan bij mij terecht voor begeleiding en ondersteuning bij:

  • Emotionele moeilijkheden (verdriet, (faal)angst, schuld, schaamte, kwaadheid, laag zelfbeeld, su├»cidegedachten,…)
  • Gedragsproblemen ten gevolge van socio-emotionele problemen
  • Moeilijkheden in relaties
  • Werken rond zelfvertrouwen en het stellen van grenzen
  • Vragen rond identiteit en zingeving (gevoel vast te zitten, moeite met keuzes maken)
  • Verwerken van ingrijpende gebeurtenissen

Neem gerust contact op als je twijfelt over een bepaalde hulpvraag. We kunnen dan samen bekijken wat ik voor jou zou kunnen betekenen.

 

Aanbod

Soms kan je het gevoel hebben vast te lopen in jouw leven of in de knoop te zitten met jezelf. Dit kan zich uiten in diverse klachten zoals een depressieve stemming, angst, stress, woede-uitbarstingen, slaapproblemen, relationele problemen, lichamelijke klachten,.. Vaak geraak je hier vanzelf uit, al dan niet mede dankzij de steun van jouw omgeving. Soms lukt dit niet. Dan kan het helpen om te spreken met iemand buiten jouw omgeving, die bereid is samen met jou alles op een rijtje te zetten en samen op zoek te gaan naar antwoorden.

Door meevoelend en zonder oordeel naar je te luisteren en je te leren begrijpen, kan ik jou helpen om meer inzichten te krijgen – in wie je bent, in je verlangens, gevoelens en gedachten, je mogelijkheden en beperkingen. Doorheen dit proces leer je op een andere manier te kijken naar jezelf en de situatie en ontdek je nieuwe manieren om met je probleem om te gaan.

Tijdens het eerste gesprek maken we voldoende ruimte voor jouw vragen, moeilijkheden, wensen en verwachtingen. Samen bepalen we het verloop en de frequentie van de sessies.

Tarief

60 euro voor een consult van 1 uur.

Betalen kan via de bankcontact-app op je smartphone of cash.

Afhankelijk van je mutualiteit is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk.

Gelieve mij minstens 24 uur op voorhand te verwittigen indien een geplande afspraak niet kan doorgaan. Een consultatie die minder dan 24 uur op voorhand geannuleerd wordt, wordt volledig aangerekend.