Catherine Meurisse

Catherine Meurisse Tabakoloog Senses Praktijkhuis

Tabakoloog & Rookstopcoach

“You never know how strong you are until being strong is the only choice you have.” 
(Bob Marley.)

Contact

De individuele rookstopbegeleiding gaat door op donderdag in Senses Praktijkhuis te Lier, Hofstraat 14.

Een afspraak kan telefonisch gemaakt worden.

T: 0468/11.35.18.

E: rookstop@efficiency-clinic.com

Wie ben ik

Catherine Meurisse is apotheker, tabakoloog en coach gespecialiseerd in communicatie en gedragsverandering.

Na een jarenlange ervaring als medewerker in de farmaceutische industrie binnen verscheidene functies heeft ze Meurisse Efficiency Clinic opgericht.

Intussen heeft ze allerlei opleidingen gevolgd waaronder: tabakologie, motiverende gesprekstechnieken, conversationele intelligentie, gedragstijlen…

Meer info vindt u op de website: https://www.efficiency-clinic.com/nl/de-rookstop-clinic

Naast vervangingen in de apotheek werkt ze nu als tabakoloog in het Praktijkhuis Senses, in het ziekenhuis te Lier en via online begeleiding.

Ook groepscursussen stoppen met roken worden op verschillende tijdstippen georganiseerd in samenwerking met o.a. de stad Lier.

Daarbuiten geeft ze zowel op individueel niveau als aan bedrijven, scholen en zorgverstrekkers praktijkgerichte opleidingen rond communicatie en gedragsverandering.

Het is haar passie om mensen te inspireren, te animeren en vooral te helpen.

Een tabakoloog, wat is dat?

Een tabakoloog is een zorgverstrekker: arts, apotheker, psycholoog… die een bijkomende en door de overheid erkende opleiding tabakologie heeft genoten.

Ondanks de grote motivatie om te stoppen met roken, kan een extra steun en hulp van een tabakoloog of rookstopcoach nodig en nuttig zijn.

Wat kan men verwachten van de individuele begeleidingsgesprekken rond rookstop?

Via een intake gesprek wordt er kennisgemaakt en geluisterd naar uw verhaal en behoeften.  Zo kan geëvalueerd worden in welke mate er sprake is van lichamelijke en geestelijke verslaving. Het doel is samen te werken om uw motivaties te versterken. U bepaalt het tempo, de coach is er om u hierin te steunen.

Wat is de kostprijs?

In Vlaanderen is derdebetalersregeling van toepassing zodat enkel remgeld betaald wordt. Voor jongeren en in geval van verhoogde terugbetaling betekent dit dat een half uur consultatie slechts 2€ kost. Remgeld bedraagt nooit meer dan 15€ per half uur.

De tabakoloog biedt een professionele begeleiding in het rookstopproces. Hierin wordt rekening gehouden met ieders persoonlijke situatie. Samen wordt op zoek gegaan uw motivatie. Zijn er al eerdere stoppogingen geweest? Dat is alvast een eerste succes. Wat ging er toen goed? Wat ging er minder goed?                                  

Ook info over mogelijke hulmiddelen die kunnen helpen bij de rookstop komen aan bod. Zo wordt er samen een op maat gemaakt rookstopplan opgesteld.

Aandachtspunten zoals stress, gewichtstoename, persoonlijke voordelen van rookstop en motivatie krijgen de nodige aandacht. Ook na herval blijft men welkom bij een tabakoloog. Stoppen met roken is immers een proces van vallen en opstaan. Gemiddeld worden 5 tot 7 pogingen ondernomen alvorens men definitief is gestopt.

Onderzoek toont aan dat succesvol stoppen met roken het beste lukt mits begeleiding door een tabakoloog en dit in combinatie met rookstopmedicatie. Op deze manier worden zowel de lichamelijke als psychologische afhankelijkheid aangepakt. Rookstopmedicatie kan de lichamelijke ontwenningsverschijnselen opvangen. Psychologische begeleiding en ondersteuning zijn belangrijk om een stoppoging vol te houden.

Bent u zwanger of hebben jullie een zwangerschapswens?

Spreek hier zeker over met uw gynaecoloog, huisarts, apotheker en laat je begeleiden om te stoppen met roken.

Meer info over een gezonde start van uw baby: https://www.gezondleven.be/projecten/rookvrije-start

Wat nog meer?

Heeft uw gemeente, bedrijf of school belangstelling in een lezing of groepsbegeleiding, of zoekt u een spreker op een ander event, doe gerust een aanvraag via mail: 

rookstop@efficiency-clinic.com