Annemie Van de Vondel

Burn-out coach

Klinisch Psycholoog

Contact

Graag ontvang ik u tot augustus 2022 op dinsdag en donderdag in Senses Praktijkhuis Mortsel, enkel na afspraak:

T: 0478 90 90 83
E: annemievandevondel@mac.com

Wie ben ik

°1963

Master Klinische en ontwikkelingspsychologie

Geregistreerde psychologe. Erknnningsnr: 632101377

Certfied Personal Coach en burn-out coach

NLP Master

Gestaltpsychotherapeut
Bijkomende gespecialiseerde opleidingen: burn-out, trauma, rouw, en psycho-oncologie .

 

Burn-out: Als je niet in  vuur en vlam gestaan hebt kan je niet opbraden.

Burn-out is in de meeste gevallen het eindstadium van een jarenlange overbelasting op het werk.

Vaak gaat het bij burn-out om mensen die jarenlang hun hart en ziel in hun werk hebben gelegd. Het zijn werknemers die graag werken. Aanvankelijk krijgen ze energie van het werk dat ze doen, ze zijn enthousiast, gemotiveerd en betrokken. Hierdoor gaan ze vaak over hun grenzen, werken ze meer en meer en krijgen ze uiteindelijk het gevoel dat alles even dringend en belangrijk is. Ze laten hun hobby’s en ook soms hun sociale contacten achterwege, omdat ze te moe zijn na een lange werkdag. Zo ontnemen ze zich de kans om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Op die manier belanden ze in een negatieve spiraal die uiteindelijk leidt tot burn-out.

Dit wil niet zeggen dat ze het werk niet goed doen of onbekwaam zijn. Dikwijls zijn personen met een burn-out juist zeer goede werkkrachten. Vaak gaat het om plichtsbewuste mensen met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, die steeds zeer gemotiveerd en gedreven waren en voor zichzelf en de anderen de lat altijd zeer hoog hebben gelegd.

Je herkent het door het gevoel dat je uitgeblust, uitgeput en leeg bent, zowel emotioneel, mentaal als lichamelijk. De motivatie en het engagement nemen geleidelijk af en daardoor worden ze cynisch en nemen ze afstand van het werk, hun klanten, patiënten en/of cliënten. Ze krijgen het gevoel dat ze professioneel falen en twijfelen aan hun competenties en het nut van hun werk. Daarbij komen nog lichamelijke klachten als gevolg van de chronische stres (extreme vermoeidheid, spierpijn, nekpijn, rugpijn)

Hoe ga ik te werk

De begeleiding bij burn-out bestaat uit een semi-gestandaardiseerd protocol van klachtenreductie; verminderen van de persoonlijke kwetsbaarheid en het voorbereiden op re-integratie.

Fase 1: klachtenreductie:

  • eerste contact en inventarisatie van de klachten
  • Stabilisatie en zelfregulatie
  • Leefstijlverbetering
  • Inzicht in kwetsbaarheid

Fase 2: Persoonlijke kwetsbaarheid

  • Versterken van competenties en vaardigheden

Fase 3: re-integratie:

  • Voorbereiding re-integratie
  • Voorbereiding hervalpreventie
  • Nazorg

Tarief

75 euro voor het intakegesprek

65 euro voor een sessie van 45 min