Annemarie Mariën

Klinisch Psycholoog & Gedragstherapeut

Contact

Graag ontvang ik u op donderdag in Senses Praktijkhuis Lier, enkel op afspraak.

T: 0474 91 03 67

E: annemarie.senses@gmail.com

Wie ben ik

°1982

Master Klinische Psychologie (KU Leuven, 2008)
Licentiaat Criminologische wetenschappen (KU Leuven, 2004)
Postgraduaat gedragstherapie (KU Leuven, 2012)
Inschrijvingsnummer psychologencommissie: 822113871

Na mijn studies ging ik aan de slag als klinisch psycholoog en zorginhoudelijk coördinator bij zorggroep Multiversum, waar ik nog steeds werkzaam ben. In de loop van de jaren die volgden, heb ik gewerkt in verschillende interdisciplinaire teams en met verschillende doelgroepen: volwassenen met verslavingsproblematiek, ouderen met psychische problemen, personen met een niet-aangeboren hersenletsel, cliënten met algemene psychische klachten. Op dit moment ben ik als klinisch psycholoog en zorginhoudelijk coördinator verbonden aan het mobiel psychiatrisch crisis team, waar ik intensieve kortdurende crisisbehandeling bied in de thuissituatie aan cliënten met uiteenlopende psychische klachten.

Ik vind het van zeer groot belang om up-to-date te blijven en volg regelmatig bijscholingen en opleidingstrajecten. Recent voltooide ik de basisopleiding en coachopleiding “steunend relationeel handelen” en opleidingsdagen met betrekking tot “oplossingsgerichte therapie bij verslaving” en “gedragstherapie bij angst en paniek”. Begin 2021 staat een meerdaagse basisopleiding ACT op het programma.

Doelgroep

Adolescenten – volwassenen – ouderen

Thema’s

Je kan bij mij terecht voor vragen, zorgen en begeleiding rond:

  • Stemmingsklachten
  • Suïcidaliteit
  • Angsten
  • Stress
  • Verslaving
  • Psychotische klachten
  • Gedragsmoeilijkheden

Werkwijze

Ik werk vanuit een gedragstherapeutisch kader. Gedragstherapie is een therapie die hoofdzakelijk gebaseerd is op wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Het uitgangspunt is dat hoe we denken, voelen en handelen grotendeels voortkomt uit hoe we in het verleden geleerd hebben over de wereld rondom ons. Naast en belangrijker dan dit inzicht is vervolgens ook proberen om betekenissen te veranderen en te oefenen met nieuw gedrag.

Een leidraad in mijn begeleidingen bij Senses vormt het gedragstherapeutisch proces. In een eerste fase beluister ik jouw zorgen, jouw hulpvraag en verzamel ik heel wat informatie. Ik heb hierbij oog voor de klachten en hoe deze in stand worden gehouden, maar ook voor je krachten en mogelijkheden. Ik vind het belangrijk om je als mens te leren kennen en vertrouwen op te bouwen om samen te kijken naar thema’s die voor jou belangrijk zijn. We zoeken naar samenhang in wat zich afspeelt op dit moment in je leven (holistische theorie) en kiezen wat de focus zal zijn van de verdere behandeling. Mogelijks kan er gevraagd worden om één en ander te registreren of observeren. In een volgende stap maken we een behandelplan. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van gedragstherapeutische methodieken, passend bij jouw situatie en ik zet ook andere hulpmiddelen in vanuit mijn expertise en ervaring. Een therapeutisch proces stopt niet wanneer je de therapiekamer verlaat. Vaak is het zeer zinvol om tussen de sessies door te oefenen met nieuw gedrag. Hiertoe kunnen huiswerkopdrachten worden ingezet. Voortdurende evaluatie vormt een belangrijk onderdeel van het gedragstherapeutisch proces. Regelmatig bespreken we hoe de klachten evolueren, hoe je de therapie ervaart en sturen we de behandeling eventueel bij.

Tarief

60 euro voor een consultatie van 50 minuten

Afhankelijk van uw mutualiteit kan u genieten van een gedeeltelijke terugbetaling.

Indien een afspraak niet kan doorgaan, gelieve mij dan 24u op voorhand te verwittigen. Zo niet, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht.