Articulatie-, taal- en leerproblemen

Joke Thijs

 

Stotteren/broddelen, neurogene taal- en spraakproblemen & stemproblemen

    Julie Valcke