Palliatief deskundige & Verpleegkundige - Aromatherapeute

Contact

Ik kom op huisbezoek, enkel na afspraak:

T: 0485/40 28 60
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
W: www.derozebloesem.be

Wie ben ik

Stefanie Van Regenmortel - schaal
In 1997 ben ik afgestudeerd als ziekenhuis-verpleegkundige aan het Sint-Berlindisinstituut te Antwerpen.

Na mijn opleiding heb ik verschillende ervaringen opgedaan binnen de verschillende facetten van de gezondheidszorg (geriatrie, algemeen ziekenhuis, thuisverpleging, palliatieve eenheid, oncologisch centrum..). In 2009 ben ik gestart als palliatief deskundige bij een regionaal netwerk voor ondersteuning en begeleiding in de palliatieve thuiszorg, waar ik ook de postgraduaat opleiding palliatieve zorgen aan de KDG, te Antwerpen heb gevolgd en succesvol heb beëindigd. Begin 2013 werd ik hoofdverpleegkundige in een Antwerps woon en zorgcentrum, waar ik kennisgemaakt heb met een mulitculturele invalshoek bij levenseindekwesties, stervensbegeleiding en rouwzorg.

In Juni 2014 start ik als zelfstandig palliatief deskundige / verpleegkundige in het praktijkhuis Senses, waar ik palliatieve consultaties, zin-en levenseinde vragen en verpleegtechnische zorgen toedien. Sinds het afronden van mijn studies als aromatherapeute eind juni 2014, bied ik ook aromatherapie aan als complementaire zorg.

Thema’s


Palliatieve Zorg

Definitie Wereld gezondheidsorganisatie, WHO 2002: Palliatieve zorg is een benadering die de levenskwaliteit verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Ik bied hierbij ondersteuning aan patiënten, familie en hun omgeving. Een consultatie bestaat vooral uit gesprekstherapie, die eventueel aangevuld wordt met aromatherapie.
Alle gesprekken verlopen op maat van de patiënt en zijn omgeving. We nemen voldoende tijd om alles rustig te bespreken, u bepaalt zelf het tempo. Tijdens de therapeutische sessies gaan we stap voor stap naar de kern van het probleem en werken we samen naar bewustwording en zelfrealisatie om zo de balansverstoring degelijk te analyseren en aan te pakken.


Zingeving

Als er sprake is van een beperkt levensperspectief, lijken zingevingsvragen onvermijdbaar te worden. Aandacht hebben voor die spirituele, levensbeschouwelijke of religieuze vragen van patiënten en hun naasten is dan ook een elementair onderdeel van palliatieve zorg.

Aandacht besteden aan spirituele onderwerpen betekent in de praktijk vooral: luisteren en praten. Luisteren naar iemands levensverhaal, helpen opmaken van de levensbalans, praten over de levensbeschouwelijke vragen die de patiënt stelt, over een eventuele euthanasiewens of over zijn visie op het leven na de dood. Ook het praten over geloofstwijfel of geloofsverdieping kan onderdeel zijn van de spirituele zorgverlening. Een ander belangrijk aspect betreft het afscheid nemen, het loslaten van het leven.


Levenseinde

 • Vroegtijdige zorgplanning : Definitie “Is een denk- en communicatieproces tussen de patiënt, de zorgverleners en de naasten over de toekomstige zorg. Dit proces kan leiden tot het vroegtijdig en anticiperend kenbaar maken en verwoorden van voorkeuren en doelen voor toekomstige zorg, het aanstellen van een vertegenwoordiger voor het geval de patiënt niet meer zelf kan beslissen.
 • Wilsverklaringen
  • Negatieve wilsverklaring
  • Positieve wilsverklaring
  • Wilsverklaring inzake euthanasie
  • Wilsverklaring inzake onomkeerbare coma
 • Palliatieve sedatie: Definitie “Het toedienen van sedativa in doseringen en combinaties die vereist zijn om het bewustzijn van een terminale patiënt zoveel te verlagen als nodig om één of meerdere refractaire symptomen (symptomen die niet kunnen behandeld worden) op adequate wijze te controleren.”
 • Euthanasie: Definitie “Het gaat om actieve levensbeëindiging, verricht door een arts, van een wilsbekwame persoon, op diens vrijwillige en herhaalde vraag, in geval van een medisch uitzichtloze situatie en bij aanhoudend en ondraaglijk psychisch en/of lichamelijk lijden.”

Rouwzorg

Ook na het overlijden van uw dierbare of geliefde kan u bij mij terecht om u te ondersteunen indien u dat wenst. De zorg voor u en voor uw omgeving is even belangrijk als de zorg voor de patiënt. Neem dus zeker de tijd om stil te staan bij het verlies en uw verdriet.

Ik ondersteun u graag met al mijn toewijding om het verwerkingsproces zo juist mogelijk te laten verlopen.Rouwen is altijd het loslaten van een dierbare of geliefde, daarom is het belangrijk om zo goed mogelijk in te spelen op uw behoeftes. Ik bied u voldoende ruimte / tijd en ondersteun u met het meeste respect.

Ook hier gebruik ik gesprekstherapie, en aromatherapie (indien gewenst) tijdens de sessies.Ik beluister graag jullie vragen, bezorgdheden en noden bij onderstaande onderwerpen en geef ik verdere informatie over vraagverheldering, wettelijke voorwaarden, verzoek schriftelijk opstellen, voorbereiden, uitvoeren en aangifte.

Doelgroep

Jongeren, volwassenen en ouderen

Tarieven

Palliatieve consultatie: 

                1ste sessie 55 euro/60 a 90 min.

                2de en volgende; 45 euro/50min

Aromatherapie: consult van ongeveer 1 uur: 35 euro (excl. de persoonlijke olie, crème…)